Editorial

Temps d’Images 2008: Vizionează
22-30 septembrie 2008

Creat în anul 2002 de către canalul de televiziune ARTE și de către La Ferme du Buisson – Scena Națională Marne la Valee din Franța, proiectul Temps d’Images, festival de teatru, dans și imagine, s-a dezvoltat la nivel european, desfășurându-se acum în zece țări: Belgia, Estonia, Franța, Germania, Italia, Portugalia, Polonia, România, Ungaria și Turcia. Temps d’Images este un proiect european interdisciplinar care își propune să creeze punți de comunicare între artiști din zona artelor spectacolului și a artelor vizuale, în scopul creării de noi forme artistice. Accentul cade pe relația dialectică dintre scenă și imaginea filmată, dintre personajele reale și imaginile proiectate. Caracteristica spectacolelor din Temps d’Images constă în încercarea de aduce un echilibru între acum și atunci, între viu și „înregistrat”, folosind imaginea video sau multimedia ca un element dramaturgic esențial în artele spectacolului. Temps d’Images contribuie la susținerea creației interdisciplinare și a cercetării artistice prin realizarea de coproducții internaționale și a laboratoarelor de cercetare, constituindu-se ca un label pentru artiștii cu preocupări interdisciplinare. Prin proiectul european, organizatorii acestuia își propun să acompanieze financiar și logistic artiștii tineri în demersurile lor de creație și să ofere un cadru de expunere de înaltă calitate profesională.